Đi sâu vào thử nghiệm cáp đồng với Fluke Networks

 Thời Gian: 10:30h -12h ngày 27/10/2021
Buổi hội thảo này của Wayne Allen, Kỹ sư của Fluke Networks cho khu vực APAC, là phần tiếp theo từ hội thảo sản phẩm trực tiếp trước đó của chúng tôi.

Trong buổi hội thảo trực tiếp trên web này, Wayne sẽ chỉ cho bạn cách định cấu hình DSX Series CableAnalysers ™ một cách chính xác để kiểm tra ba mô hình liên kết khác nhau; Kênh, Liên kết vĩnh viễn và MPTL (Liên kết kết thúc bằng phích cắm mô-đun). Khi kết thúc hội thảo trực tiếp trên web, Wayne sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng khả năng chẩn đoán của Máy phân tích cáp dòng DSX để tìm lỗi liên kết không thành công.

Đăng ký sự kiện hoàn toàn miễn phí tại:
https://forms.gle/CSryqmSBz3kv5NP38
Hội thảo trực tuyến
Thiết kế và phát triển website bởi kenhdichvu.vn