Nhà phân phối cáp quang Belden , OM1, OM2, OM3, OS2 từ 02 đến 144 FO

Dòng sản phẩm cáp trong nhà và ngoài trời đa dạng của Belden được cung cấp với thiết kế bộ đệm chặt và ống lỏng. Thiết kế bọc thép, chôn cất và thiết kế chắc chắn phù hợp với nhiều môi trường công nghiệp. Đối với mỗi thiết kế sản phẩm, các vật phẩm dành cho các vật phẩm OM1, OM2, OM3, OM4 và OS2 (Singlemode) đã được phát triển. Các sản phẩm sợi Belden được bên thứ ba kiểm tra bởi ETL hoặc UL và được chấp thuận sử dụng theo Bộ luật điện quốc giaDòng sản phẩm cáp trong nhà và ngoài trời đa dạng của Belden được cung cấp với thiết kế bộ đệm chặt và ống lỏng. Thiết kế bọc thép, chôn cất và thiết kế chắc chắn phù hợp với nhiều môi trường công nghiệp. Đối với mỗi thiết kế sản phẩm, các vật phẩm dành cho các vật phẩm OM1, OM2, OM3, OM4 và OS2 (Singlemode) đã được phát triển. Các sản phẩm sợi Belden được bên thứ ba kiểm tra bởi ETL hoặc UL và được chấp thuận sử dụng theo Bộ luật điện quốc gia

Thiết kế và phát triển website bởi kenhdichvu.vn