CyberScope Air - Máy quét và kiểm tra lỗ hổng Wi-Fi

CyberScope Air là Trình kiểm tra và quét lỗ hổng Wi-Fi cho phép các nhóm SecOps hoặc NetOps khám phá, xác thực và quét cơ sở hạ tầng biên cũng như các thiết bị IoT, OT và ICS cho dù Wi-Fi hay Bluetooth/BLE.

Đánh giá tình hình an ninh mạng của mạng WLAN dựa trên các chính sách, tạo báo cáo và thực hiện giám sát liên tục các thay đổi chưa bao giờ dễ dàng hơn thế.

// NĂNG LỰC //

Xác thực việc tăng cường cơ sở hạ tầng biên, bao gồm bảo mật điểm truy cập không dây

Xác minh các đường cơ sở an toàn, nhanh chóng xác định các lỗi

Tự động phát hiện mạng và quét lỗ hổng

Truy lùng các thiết bị lừa đảo

Thực hiện phân tích phổ, điều tra nghi ngờ nhiễu RF

Trực quan hóa vị trí thiết bị WiFi và BT/BLE bằng Khảo sát địa điểm AirMapper™

Ánh xạ tới các Biện pháp kiểm soát bảo mật quan trọng chính của CIS / Các chức năng cốt lõi của Khung an ninh mạng NIST

-----------

Xem thêm các sản phẩm của NetAlly tại: https://nds.vn/netally.html


Thiết kế và phát triển website bởi kenhdichvu.vn