IOTA 10 CORE: Phần cứng mới

IOTA 10 CORE bổ sung khả năng phân tích và thu thập gói tốc độ cao cho các mạng lõi, chi nhánh lớn và trung tâm dữ liệu cho dòng sản phẩm IOTA.

Kết hợp khả năng thu thập hiệu suất cao, công cụ trích xuất siêu dữ liệu và bảng điều khiển phân tích tích hợp, IOTA 10 CORE cung cấp thông tin chi tiết về hiệu suất mạng và hiệu suất ứng dụng, từ xa hoặc tại chỗ.

Profitap-iota-solution-overview-core-800px 
  • Hiệu suất chụp 20 Gbps / 10 Mpps
  • SSD 4, 8 hoặc 16 TB
  • Cổng Capture hỗ trợ tốc độ 100M, 1G và 10G (2 x 100M/1G, 2 x 1/10G, 2 x 10G)
  • Dành cho mạng lõi, chi nhánh lớn và trung tâm dữ liệu
 
 
IOTA CM: Phân tích tập trung

IOTA CM là một ứng dụng quản lý tập trung các thiết bị IOTA EDGE và CORE. Tập hợp các phân tích từ tất cả các điểm chụp IOTA vào một giao diện duy nhất, quản trị viên mạng có thể duy trì tập trung một nhóm thiết bị IOTA và thực hiện các phép đo nâng cao, chẳng hạn như phân tích nhiều phân đoạn giữa các điểm chụp.

Profitap-iota-solution-overview-cm-800px
 
  • Phân tích nhiều phân đoạn: đo độ trễ giữa các điểm chụp khác nhau cho IOTA biên
  • Quản lý và bảo trì đội thiết bị dễ dàng
  • Quan điểm duy nhất về siêu dữ liệu được thu thập bởi tất cả các thiết bị IOTA
  • So sánh siêu dữ liệu từ các điểm chụp khác nhau trong một trang tổng quan
     
 

Khám phá giải pháp IOTA

 

Hình thu nhỏ video phát hành IOTA
Thiết kế và phát triển website bởi kenhdichvu.vn