Liên kết. Phát hiện. Bảo vệ.
Pocket Toner kết nối với bất kỳ cáp thoại, dữ liệu hoặc video nào để phát hiện mạch hở / đoản mạch, tính liên tục, điện áp AC / DC và âm quay số với điện áp bảo vệ lên đến 52 volt.

Các điểm nổi bật:

  • Mạch bảo vệ điện áp thấp cho cả thiết bị đầu gần và đầu xa
  • Chỉ thị bằng âm thanh trên cả thiết bị đầu gần và đầu xa
  • Nhiều loại đầu kết nối có thể thay đổi được
  • Tự động tắt nguồn
  • Chỉ thị bằng LED dễ hiểu
  • Thân vỏ bằng nhôm anod rất nhẹ và bền
Một sản phẩm của Fluke Networks
Thiết kế và phát triển website bởi kenhdichvu.vn