Frost & Sullivan công nhận Group-IB là người dẫn đầu trong tình báo về mối đe dọa

 Group-IB đã được Frost & Sullivan công nhận là một trong những nhà cung cấp sáng tạo nhất trong thị trường tình báo về mối đe dọa (thông báo chính thức sẽ có vào cuối tuần này).
Để được chứng nhận là tuân thủ ISO 27002, các tổ chức hiện phải cung cấp thông tin tình báo về mối đe dọa bằng cách thu thập và phân tích thông tin liên quan đến các mối đe dọa bảo mật.
 
Frost & Sullivan công nhận Group-IB là người dẫn đầu trong tình báo về mối đe dọa
 

Group-IB được Frost & Sullivan công nhận là người đi đầu:

Nhiều nhà lãnh đạo công nghệ tìm đến các công ty phân tích như Frost & Sullivan để hiểu toàn cảnh thị trường và giúp đánh giá các giải pháp. Trong báo cáo Frost Radar hàng năm của Frost & Sullivan, Group-IB đã được công nhận là đơn vị dẫn đầu và là "cửa hàng tổng hợp" cho các tổ chức tìm kiếm khả năng tình báo về mối đe dọa. 
 
Các nhà phân tích từ Frost & Sullivan ca ngợi khả năng giám sát web tối chuyên sâu của Group-IB và giám sát thông tin đăng nhập bị xâm phạm, điều này khiến Group-IB trở thành "một cửa hàng tổng hợp" cho các tổ chức không chỉ tìm kiếm thông tin về mối đe dọa và khả năng bảo mật bổ sung.

Báo cáo cho thấy mức độ phức tạp và số lượng ngày càng tăng của các cuộc tấn công đang tạo ra nhu cầu ngày càng tăng đối với các giải pháp tình báo về mối đe dọa. Đây là thời điểm lý tưởng để đầu tư vào các khả năng thu thập thông tin tình báo, phát hiện gian lận và các công cụ Group-IB Threat Intelligence & Attribution

 
Frost & Sullivan công nhận Group-IB là người dẫn đầu trong tình báo về mối đe dọa

 ISO 27002 hiện yêu cầu thông tin về mối đe dọa
Các tổ chức duy trì các chứng nhận ISO để chứng tỏ rằng họ tuân thủ các phương pháp hay nhất. Bản cập nhật ISO 27002 yêu cầu "thông tin liên quan đến các mối đe dọa an toàn thông tin phải được thu thập và phân tích để tạo ra thông tin tình báo về mối đe dọa."
 
Sự bổ sung này làm nổi bật tầm quan trọng ngày càng tăng của thông tin về mối đe dọa trong quản lý an ninh của một tổ chức. Các tổ chức đang tìm cách đạt được hoặc duy trì một thế trận an ninh mạnh mẽ cần được biết về sự thay đổi và cách Group-IB Threat Intelligence & Attribution có thể giúp họ.

------------
Có thể bạn cũng quan tâm:
Thiết kế và phát triển website bởi kenhdichvu.vn