NEO Control là ứng dụng tự động cài đặt không cần cơ sở dữ liệu cho phép dễ dàng điều khiển và giám sát bất kỳ hệ thống NEO nào bằng cách truy cập từ xa và an toàn.

 Những đặc điểm chính
 • Kiểm soát trung tâm và an toàn của hệ thống NEO.
 • Định tuyến âm thanh chất lượng.
 • Dễ dàng cài đặt và cấu hình.
 • Kiểm soát âm lượng.
 • Giám sát toàn bộ hệ thống (sự cố, chế độ sơ tán, v.v.) theo khu vực.
 • Cho phép thêm sơ đồ bản vẽ lắp đặt.
 • Đồng bộ với hệ thống NEO.
 • Mà không cần phải cấu hình cơ sở dữ liệu.
 • Dành riêng cho hệ thống NEO ( NEO 8060 và các đơn vị Mở rộng NEO ).
 • Một hệ thống NEO có thể chấp nhận tối đa 5 kết nối từ NEO Control.
 • NEO Control chỉ cho phép điều khiển một hệ thống Phần mở rộng NEO 8060 + NEO. Nhiều hệ thống NEO không thể được điều khiển bởi NEO Control.

 

 

Cách cấp phép cho phần mềm NEO Control

 

Làm theo các bước:

 

 1. Tải xuống NEO Control trong liên kết này .
 2. Cài đặt phần mềm trên PC sẽ điều khiển hệ thống NEO.
 3. Thực thi NEO Control và sao chép khóa cấp phép hiển thị trên cửa sổ bắt đầu.
 4. Nhập trang web cấp phép: http://license.lda-audiotech.com
 5. Nhập khóa cấp phép từ bước 3, số sê-ri của sản phẩm (có trong thẻ cấp phép của bạn) và số nhà phân phối (*).
 6. Thực hiện Điều khiển NEO và nhập khóa được tạo ở bước 4.

 

Kiểm tra sổ tay về thủ tục cấp phép tại đây .

 

(*)  ID khách hàng hoặc số nhà cung cấp giấy phép của LDA.

Datasheet, sổ tay, chứng chỉ và các tài liệu kỹ thuật khác
Thiết kế và phát triển website bởi kenhdichvu.vn