Chương trình trao đổi FLUKE Networks Versiv2

 Fluke  Networks  ra  mắt  Máy  phân  tích  cáp  DTX-1800  và  DTX-1200  vào  năm  2004.  Vào  ngày  30 Tháng  6  năm  2018,  Fluke  Service  đã  kết  thúc  dịch  vụ  sửa  chữa  và  hiệu  chuẩn  sau  14  năm  do  các  bộ  phận  máy  tính  lớn  và  các  bộ  phận  phụ  kiện  không  còn  được  sản  xuất. Chủ  sở  hữu  DTX  được  khuyến  nghị  nâng  cấp  lên  Dòng  Versiv  DSX  CableAnalyzer  thông  qua  Chương  trình  trao  đổi  Versiv2  mới  nhất  của  chúng  tôi  bắt  đầu  từ  ngày  20  tháng  5  đến  ngày  26  tháng  7  năm  2024. Trên  thực  tế,  chương  trình  này  được  mở  để  trao  đổi  với  bất  kỳ  thương  hiệu  Máy  phân  tích  cáp  đồng  hoặc  cáp  quang  nào.
Tùy  thuộc  vào  model  Fluke  quan  tâm,  giá  trị  trao  đổi  bắt  đầu  từ  2.000  –  8.000  USD.
 
Chương trình trao đổi FLUKE Networks Versiv2 Hệ  thống  chứng  nhận  cáp  Versiv  thực  hiện  mọi  thứ  mà  DTX  1800  Series  có  thể  làm  và  hơn  thế  nữa.  Nó  hỗ  trợ  tất  cả  các  Tiêu  chuẩn  mới  nhất,  có  thể  dễ  dàng  nâng  cấp  lên  các  Tiêu  chuẩn  trong  tương  lai  và  có  thể  tăng  năng  suất  ít  nhất  2-4  lần.  Hơn  nữa,  Hệ  thống  chứng  nhận  cáp  Versiv  được  thiết  kế  để  giúp  bạn  tiết  kiệm  tiền  trong  mọi  giai  đoạn  của  công  việc  kiểm  tra  cáp.  5  lý  do  hàng  đầu  được  minh  họa  trong  một biểu  đồ  so  sánh  được  đính  kèm  để  bạn  tham  khảo.

Tại Việt Nam, để được hỗ trợ tham gia chương trình vui lòng liên hệ với NDS qua hotline:  0903250399 
Chương trình trao đổi FLUKE Networks Versiv2Thiết kế và phát triển website bởi kenhdichvu.vn