Trong nỗ lực đảm bảo quyền riêng tư và bảo mật của dữ liệu, việc mã hóa lưu lượng mạng thường là một việc làm phổ biến. SSL/TLS đã trở thành giao thức mã hóa được sử dụng nhiều nhất, hiện chiếm một tỷ lệ lưu lượng đáng kể và ngày càng tăng trong mạng LAN và WAN của doanh nghiệp, cũng như trên khắp các mạng của nhà cung cấp dịch vụ. Nó đã được phổ biến vì dễ dàng được triển khai bởi các nhà cung cấp phần mềm, đồng thời cung cấp khả năng bảo vệ tính toàn vẹn và quyền riêng tư.
nGenius Decryption Appliance
nGenius Decryption Appliance

nGenius Decryption Appliance (nDA) cho phép kiểm tra lưu lượng được mã hóa SSL/TLS trong khi không ảnh hưởng đến việc sử dụng SSL/TLS hoặc làm giảm hiệu suất. Nó được triển khai như một thiết bị nội tuyến trong suốt (BITW), cho phép nó được sử dụng trong môi trường L2 hoặc L3 mà không cần phải cấu hình lại mạng hoặc thiết bị khách. Trong chế độ này, nDA cung cấp lưu lượng đã được giải mã đến các công cụ bảo mật và đảm bảo dịch vụ nội tuyến hoặc thụ động. Khi được kết hợp với Bộ chuyển mạch luồng gói NETSCOUT® nGenius (PFS), chuỗi dịch vụ bao gồm nhiều công cụ nội tuyến hoặc thụ động cũng có thể được tạo.

 

Thông số cơ bản.

·         4 and 8 port models for 10 Gbps, 20 Gbpsand 40 Gbps bidirectional traffic

o   Two or four 1/10Gbps network ports

o   Plus, two or four 10Gbps monitoringtool ports

·         Passive (out of band) and active (inline) deployment options with nGenius® Packet Flow Switches chaining multiple service assurance and security tools

·         SSL/TLS encryption and decryption for SSL 3.0, TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, and TLS 1.3 and SSH

·         Supports encryption keys of different types:

o   Static and ephemeral (dynamic)

o   Symmetrical and asymmetrical

·         Supports multiple hashing algorithms

·         Management via CLI and Web UI

·         Policy based selection decryption

·         FIPS Level 1 support

nGenius Decryption Appliance

Mô hình triển khai nGenius Decryption kết hợp với các thiết bị bảo mật chủ động và bị động

 

 

Thiết kế và phát triển website bởi kenhdichvu.vn