Giải pháp CCTV cho ngân hàng

 
 

Nền tảng giải pháp

Ngân hàng là tổ chức tài chính được phép nhận tiền gửi và cho vay. Có nhiều cơ sở quan trọng khác nhau trong ngân hàng, chẳng hạn như máy ATM và kho bạc, và ngân hàng sẽ tiếp nhận một lượng lớn khách hàng mỗi ngày. Do đó, một giải pháp giám sát video ngân hàng đầy đủ và toàn diện nên cân nhắc những điều này. Nó sẽ bao trùm tất cả các lĩnh vực quan trọng mà không có bất kỳ điểm mù nào và thực hiện quản lý thống nhất tại trụ sở chính.

Một ngân hàng sẽ có nhiều chi nhánh. Nó yêu cầu trụ sở chính giám sát tất cả các chi nhánh bằng một mạng chuyên dụng. Giải pháp giám sát ngân hàng của UNV có thể giải quyết các vấn đề về kết nối mặc dù không có mạng chuyên dụng ở một số chi nhánh. Uniview đã hoạt động trong lĩnh vực giám sát video từ năm 2005, sở hữu giải pháp giám sát ngân hàng hoàn thiện giúp giải quyết mọi thách thức bảo mật tiềm ẩn và có thể áp dụng trong tất cả các loại tình huống giám sát liên quan đến ngân hàng.

Những thách thức và giải pháp

Thử thách

• Các vấn đề về an toàn, chẳng hạn như cướp, trộm và phá hoại có ác ý

• Các vấn đề về vận hành, chẳng hạn như tranh chấp giao dịch, trải nghiệm khách hàng kém và sắp xếp nhân viên

• Vấn đề an ninh mạng, thiếu khả năng truyền tải video an toàn và tiết kiệm chi phí từ chi nhánh đến trụ sở chính

• Yêu cầu thống nhất quản lý trụ sở ngân hàng

 Các giải pháp
• Giám sát video 7*24 HD

• Chức năng phong phú nâng cao hiệu quả quản lý

• Công nghệ tiên tiến và đáng tin cậy đảm bảo an ninh mạng và an toàn video

• EZCloud được tối ưu hóa, dễ dàng kết nối qua Internet

• Nền tảng quản lý thống nhất tại trụ sở chính với nhiều chức năng khác nhau

Bố cục ngân hàng

Giải pháp cho ngân hàng

Bank Scenarios

Giải pháp cho ngân hàng
Uotdoor

Giải pháp cho ngân hàng
Entrance & Exit

Giải pháp cho ngân hàng

Lobby

Giải pháp cho ngân hàng

Transaction Area

Giải pháp cho ngân hàng

Branch Security Center
Giải pháp cho ngân hàng

Bank Headquarter

Topology

Giải pháp cho ngân hàng
Giải pháp cho ngân hàng
Thiết kế và phát triển website bởi kenhdichvu.vn