024.3783.4986       info@nds.com.vn  
DANH MỤC SẢN PHẢM
 Giá vàng 9999
 Ngoại tệ
 Thời tiết
Liên kết website
 Sản phẩm  ⇒ Thiết bị mạng  ⇒ Thiết bị quản lý máy in
Repotec Fast Ethernet Print Server, 1-Port Parallel P/N: RP-2801
 
Repotec Fast Ethernet Print Server, 2-Port USB 2.0 + 1-Port Para P/N: RP-UB2803
 
Repotec Fast Ethernet Print Server, 3-Port Parallel P/N: RP-2803
 

 1