043. 7834986       info@nds.com.vn  
SẢN PHẨM
NDS hiện là một trong những nhà phân phối sản phẩm, giải pháp hạ tầng mạng lớn nhất tại Việt Nam.
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Kinh doanh
Kỹ thuật
 
GIỚI THIỆU
Công ty TNHH Hệ Thống Tin Học - Viễn Thông NDS là Công ty hàng đầu tại Việt Nam hoạt động chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin
 

Tải xuống sơ đồ mạng của AirMapper từ Link-Live

AirMapper hỗ trợ tạo và hiệu chỉnh sơ đồ mạng trong Link-Live. Sau khi được tạo, (các) sơ đồ mạng có thể được gửi tới bất kỳ đơn vị AirCheck G2 hoặc EtherScope nXG nào trong tổ chức của người dùng. Để thực hiện việc này, hãy đăng nhập vào Link-Live và chọn biểu tượng AirMapper ở bên phải màn hình. Sau đó, điều hướng đến menu Dự án khảo sát bằng cách chọn nút hành động màu tím ở phía dưới bên phải và sau đó là biểu tượng sơ đồ tầng.

TIN TUYỂN DỤNG
Group-IB thay đổi tên của một số sản phẩm của mình
Thông Cáo Báo Chí - NetAlly Công Bố Bản Đồ Mạng Có Dây và Wi-Fi Đồng Thời Lần Đầu Tiên
 

Đối tác

 
 
facebook chat