043. 7834986       info@nds.com.vn  
DANH MỤC SẢN PHẢM
 Giá vàng 9999
 Ngoại tệ
 Thời tiết
Liên kết website
 Sản phẩm  ⇒ Vật Tư Thiết Bị Mạng  ⇒ Mạch giao tiếp mạng (NIC)
Intel PRO/1000 GT Desktop Adapter P/N: PWLA8391GT
 
Intel PRO1000 MF Server Adapter P/N: PWLA8490MF
 
Intel PRO1000 MT Dual Port Server Adapter P/N: PWLA8492MT
 
Intel PRO/1000 MT Server Adapter P/N: PWLA8490MT
 

 1