043. 7834986       info@nds.com.vn  
DANH MỤC SẢN PHẢM
 Giá vàng 9999
 Ngoại tệ
 Thời tiết
Liên kết website
 Sản phẩm  ⇒ Máy Đo , Kiểm Định Mạng  ⇒ Thiết bị đo kiểm và xử lý sự cố viễn thông Fluke networks
Thiết bị tìm lỗi TS®90
 
TS®100 PRO Cable Fault Finder TDR Kit with Bridge Tap Detect P/N: TS100-PRO-BT-TDR
 

 1