024.3783.4986       info@nds.com.vn  
DANH MỤC SẢN PHẢM
 Giá vàng 9999
 Ngoại tệ
 Thời tiết
Liên kết website
 Sản phẩm  ⇒ Đo - chứng nhận kết nối cáp  ⇒ Thiết bị đo kiểm và xử lý sự cố viễn thông
Bộ thiết bị phát và dò tín hiệu Pro3000
 
Fiber Optic Cleaning Kit
 
Thiết bị tìm lỗi TS®90
 
TS®100 PRO Cable Fault Finder TDR Kit with Bridge Tap Detect P/N: TS100-PRO-BT-TDR
 

 1