024.3783.4986       info@nds.com.vn  
DANH MỤC SẢN PHẢM
 Giá vàng 9999
 Ngoại tệ
 Thời tiết
Liên kết website
 Sản phẩm  ⇒ Đo - chứng nhận kết nối cáp  ⇒ Thiết bị đo - chứng nhận kết nối cáp quang
Fiber QuickMap™
 
CertiFiber® Pro Optical Loss Test Set
 
OptiFiber® Pro OTDR
 
DSX CableAnalyzer™ Series Copper Cable Certifiers
 
Fiber Viewer
 
FiberInspector™ Mini
 
Máy đo công suất quang MultiFiber™ Pro
 

 1