024.3783.4986       info@nds.com.vn  
DANH MỤC SẢN PHẢM
 Giá vàng 9999
 Ngoại tệ
 Thời tiết
Liên kết website
 Sản phẩm  ⇒ Đo - chứng nhận kết nối cáp  ⇒ Thiết bị đo - chứng nhận kết nối cáp đồng
Máy đo kiểm tra cáp đồng MicroScanner²
 
CableIQ™ Qualification Tester
 
DSX-5000 CableAnalyzer™
 
IntelliTone™ Pro Toner and Probe
 

 1