043. 7834986       info@nds.com.vn  
DANH MỤC SẢN PHẢM
 Giá vàng 9999
 Ngoại tệ
 Thời tiết
Liên kết website
 Sản phẩm  ⇒ Máy Đo , Kiểm Định Mạng  ⇒ Thiết bị đo - chứng nhận kết nối cáp đồng Fluke networks
Máy đo kiểm tra cáp đồng MicroScanner²
 
Máy phát sóng âm và đầu dò cáp IntelliTone™ Pro
 
CableIQ™ Qualification Tester
 
DSX-5000 CableAnalyzer™
 
DSX CableAnalyzer™ Series Copper Cable Certifiers
 
DSX-602 CableAnalyzer™
 
Bộ máy đo phân tích cáp đồng DSX-8000
 
DSX-8000 CableAnalyzer™ Series
 

 1