024.3783.4986       info@nds.com.vn  
DANH MỤC SẢN PHẢM
 Giá vàng 9999
 Ngoại tệ
 Thời tiết
Liên kết website
 Sản phẩm  ⇒ Đo - chứng nhận kết nối cáp
Fiber QuickMap™
 
CertiFiber® Pro Optical Loss Test Set
 
Máy đo kiểm tra cáp đồng MicroScanner²
 
CableIQ™ Qualification Tester
 
DSX-5000 CableAnalyzer™
 
IntelliTone™ Pro Toner and Probe
 
OptiFiber® Pro OTDR
 
DSX CableAnalyzer™ Series Copper Cable Certifiers
 
Fiber Viewer
 
FiberInspector™ Mini
 
Bộ thiết bị phát và dò tín hiệu Pro3000
 
Fiber Optic Cleaning Kit
 
Thiết bị tìm lỗi TS®90
 
TS®100 PRO Cable Fault Finder TDR Kit with Bridge Tap Detect P/N: TS100-PRO-BT-TDR
 
Máy đo công suất quang MultiFiber™ Pro
 

 1