043. 7834986       info@nds.com.vn  
DANH MỤC SẢN PHẢM
 Giá vàng 9999
 Ngoại tệ
 Thời tiết
Liên kết website
 Sản phẩm  ⇒ Máy Đo , Kiểm Định Mạng
OneTouch™ AT Network Assistant
 
LinkRunner® AT – Network AutoTester
 
OptiView® XG Network Analysis Tablet
 
LinkRunner® G2 - Smart Network Tester
 
LinkSprinter® Máy kiểm tra mạng bỏ túi
 
EtherScope™ nXG
 
Fiber QuickMap™
 
AirCheck™ Wi-Fi Tester
 
CertiFiber® Pro Optical Loss Test Set
 
Máy đo kiểm tra cáp đồng MicroScanner²
 
Máy phát sóng âm và đầu dò cáp IntelliTone™ Pro
 
CableIQ™ Qualification Tester
 
DSX-5000 CableAnalyzer™
 
OptiFiber® Pro OTDR
 
DSX CableAnalyzer™ Series Copper Cable Certifiers
 
Fiber Viewer
 
FiberInspector™ Mini
 
Fiber Optic Cleaning Kit
 

 1 2