043. 7834986       info@nds.com.vn  
DANH MỤC SẢN PHẢM
 Giá vàng 9999
 Ngoại tệ
 Thời tiết
Liên kết website
 Sản phẩm  ⇒ Hệ thống nguồn & UPS  ⇒ UPS Emerson Liebert ITA
BỘ LƯU ĐIỆN UPS EMERSON 1200580 ( ITA 5000VA / 4500W )
 
BỘ LƯU ĐIỆN UPS EMERSON 1200456 (ITA 6000VA / 4800W)
 
BỘ LƯU ĐIỆN UPS EMERSON ITA 1200775 (10000VA / 9000W)
 
BỘ LƯU ĐIỆN UPS EMERSON ITA 1200770 10000VA(LONG BACK-UP)
 
BỘ LƯU ĐIỆN UPS EMERSON ITA 01200758 (16000VA/14400W)
 
BỘ LƯU ĐIỆN UPS EMERSON ITA 01200782 20000VA/18000W
 
BỘ LƯU ĐIỆN UPS EMERSON ITA 1200461 (6000VA / 4500W)
 
BỘ LƯU ĐIỆN UPS EMERSON ITA 1200782 (20000VA / 18000W)
 

 1