043. 7834986       info@nds.com.vn  
DANH MỤC SẢN PHẢM
 Giá vàng 9999
 Ngoại tệ
 Thời tiết
Liên kết website
 Sản phẩm  ⇒ Vật Tư Thiết Bị Mạng  ⇒ Hệ thống quản lý hình ảnh
Software Network Video Recorder
 
ACTi Central Management System (CMS)
 
Standalone NVR
 

 1