024.3783.4986       info@nds.com.vn  
DANH MỤC SẢN PHẢM
 Giá vàng 9999
 Ngoại tệ
 Thời tiết
Liên kết website
 Sản phẩm  ⇒ Hệ thống giám sát an ninh - IP CAMERA  ⇒ Bộ mã hóa và giải mã hình ảnh
Bộ mã hóa video - 1 kênh
 
Bộ giải mã video - 1 kênh
 

 1