043. 7834986       info@nds.com.vn  
DANH MỤC SẢN PHẢM
 Giá vàng 9999
 Ngoại tệ
 Thời tiết
Liên kết website
 Sản phẩm  ⇒ Vật Tư Thiết Bị Mạng  ⇒ Rack Amteck
DATACENTER CABINET- W800
 
DATACENTER CABINET- W600
 
CABINET SMART-NET® Sử Dụng Cho Phòng Server
 
AMTEC SMART-NET® CABINET- W600
 
C-CLASS CABINET SMART-NET® Sử Dụng Cho Mạng
 
AMTEC ROYAL-DC® XTREAM CABLING RACK
 
AMTEC Royal-DC® DATACENTER Cabinet 42U, 600 series
 
AMTEC Royal-DC® DATACENTER Cabinet 36U 600 Series
 
AMTEC Royal-DC® DATACENTER Cabinet 20U 600 Series
 

 1