043. 7834986       info@nds.com.vn  
DANH MỤC SẢN PHẢM
 Giá vàng 9999
 Ngoại tệ
 Thời tiết
Liên kết website
 Sản phẩm  ⇒ Hệ thống nguồn & UPS Vertiv
Eaton Ellipse ASR UPS
 
Eaton Ellipse MAX
 
Eaton Evolution S UPS
 
Bộ Lưu Điện PSA600-BX
 
Bộ Lưu Điện PSA500MT3-230U
 
Bộ Lưu Điện PS1500RT3-230
 
Bộ Lưu Điện PS3000RT3-230
 
Bộ Lưu Điện GXT-1000MTPLUS230
 
Bộ Lưu Điện GXT-2000LMTPLUS230
 
Bộ Lưu Điện GXT-3000LMTPLUS230
 
Bộ Lưu Điện GXT4-700RT230
 
Bộ Lưu Điện GXT4-1500RT230
 
Bộ Lưu Điện GXT4-3000RT230
 
Bộ Lưu Điện GXT4-5000RT230
 
Bộ Lưu Điện GXT4-10000RT230
 
Bộ Lưu Điện 01201056 (Liebert ITA 5KVA Standard Model)
 
Bộ Lưu Điện 01200679 (Liebert ITA 10KVA Long Backup Model)
 
Bộ Lưu Điện 01200758 (Liebert ITA 16KVA Long Backup Model)
 

 1 2