043. 7834986       info@nds.com.vn  
DANH MỤC SẢN PHẢM
 Giá vàng 9999
 Ngoại tệ
 Thời tiết
Liên kết website
 Sản phẩm  ⇒ Cyber Security  ⇒ Netscout

Tổng quan thiết bị nGeniusInfiniStream

 
 
   Thiết bị nGenius InfiniStream là thiết bị kiểm tra chi tiết gói tin dung lượng cao được thiết kế đặc biệt để tiến hành phân tích mạng thời gian thực, bắt và lưu trữ các gói tin mạng bản địa để hỗ trợ khả năng phân tích điều tra quay ngược thời gian mở rộng.
Để theo dõi một loạt các yêu cầu phân tích và giám sát doanh nghiệp, thiết bị nGenius InfiniStream cung cấp một loạt các tốc độ giao diện cổng Ethernet, mật độ, và khả năng lưu trữ. Thiết bị nGenius InfiniStream cung cấp tính năng và chức năng thống nhất trên toàn bộ nền tảng, cho phép tầm nhìn khái quát thông qua việc lựa chọn các giao diện phù hợp để bao phủ khắp môi trường cung cấp dịch vụ - từ trung tâm dữ liệu, thông hệ thống Core, đến các văn phòng chi nhánh.
    Tận dụng công nghệ Phiên thông minh thích ứng (ASI) độc đáo của NetScout, thiết bị nGenius InfiniStream tự động nhận dạng các dịch vụ, các giao thức ứng dụng, và các giao dịch phiên có liên quan khi đi qua dây. Thiết bị lưu trữ các gói tin bản địa với mất gói bằng không và đồng thời phân tích tất cả các lưu lượng trong thời gian thực, tạo ra một loạt các siêu dữ liệu phức tạp được sử dụng trong nền tảng nGeniusONE. Các hoạt động phân tích gói sâu phía trong được thực hiện cục bộ, trong thiết bị, để đẩy nhanh các hoạt động phân tích và giảm tác động đến mạng từ lưu lượng có liên quan đến quản lý.
    Khi được triển khai như là một phần của nền tảng nGeniusONE, nhiều thiết bị được tận dụng để cung cấp khả năng mở rộng và độ bao phủ cần đề hỗ trợ các yêu cầu giám sát được phân bố, rất lớn. Trong việc triển khai độc lập, người sử dụng CNTT có thể truy cập các gói tin được lưu trữ cho các hoạt động phân tích sâu về mạng, giao thức, hoặc ứng dụng.
Thiết bị nGenius InfiniStream có thể được sử dụng để:
  + Cung cấp số liệu hiệu suất lưu lượng gói tin nâng cao để đánh giá hiệu quả của các ứng dụng và dịch vụ kết nối mạng
  + Khắc phục tính chất của những giảm sút và chậm trễ trong việc cung cấp dịch vụ giữa các nguồn máy chủ mạng và ứng dụng
  + Đánh giá căn nguyên của các sự cố chất lượng Truyền giọng nói trên giao thức IP (VoIP) kết hợp với phân tích Sniffer phức tạp của NetScout
  + Phân tích thông tin và phát lại
  + Đóng góp thống kê liên tục cho Bộ quản lý hiệu suất nGenius hướng và báo cáo lịch sử trên toàn doanh nghiệp hoàn chỉnh hơn
  + Xác nhận các ứng dụng và dịch vụ đang được cung cấp trong các yêu cầu ưu tiên và chính sách chính xác, chẳng hạn như các lớp Chất lượng dịch vụ (QoS)
Thiết bị nGenius InfiniStream ghi lại và phân tích các gói tin đi qua mạng để tránh mất thời gian chờ đợi các sự cố xảy ra lại. Điều này trực tiếp cải thiện khả năng của một tổ chức trong việc đảm bảo tính khả dụng và hiệu suất chất lượng cao của các dịch vụ kinh doanh dựa trên IP phức tạp hiện nay.
Ngoài ra, việc triển khai các thiết bị nGenius InfiniStream:
  + Cải thiện trải nghiệm người dùng cuối bằng cách làm cho các gói tin đã ghi có sẵn ngay lập tức để đẩy nhanh việc giải quyết các sự cố hiệu suất dịch vụ
  +Nâng cao khả năng tối ưu hóa cơ sở hạ tầng và quy hoạch với phân tích phức tạp các dịch vụ ứng dụng trong sản xuất và trước khi triển khai để tránh hoặc làm trì hoãn nâng cấp thiết bị và tăng băng thông
  + Giảm thời gian xử lý sự cố CNTT và bảo vệ cung cấp dịch vụ với việc triển khai chiến thuật hệ thống giám sát và phân tích dựa trên bắt gói sâu thông minh, độc lập cho các phân đoạn mạng cần thiết Đơn giản hoá việc quản lý cung cấp dịch vụ với một loạt các lựa chọn thay thế cấu hình linh hoạt để đáp ứng các nhu cầu khác nhau về tầm nhìn cuối đến cuối trong trung tâm dữ liệu, trụ sở chính và văn phòng chi nhánh cho việc giám sát thống kê và phân tích dựa trên bắt gói tin sâu thông minh

Tổng quan dòng sản phẩm nGeniusInfiniStream cấp cao

Các doanh nghiệp có thể chọn từ một loạt các thiết bị để hỗ trợ tầm nhìn rộng khắp bằng cách mở rộng vùng phủ sóng cho toàn bộ mạng từ trong lõi ra ngoài rìa. Ngoài phạm vi mở rộng, nhiều thiết bị có thể được triển khai để cung cấp khả năng mở rộng không hạn chế để giải quyết các nhu cầu giám sát các môi trường rất lớn. Trong một triển khai doanh nghiệp, tất cả các thiết bị được quản lý tập trung để giảm tính phức tạp quản lý trong các mạng lớn.
Các thiết bị series nGenius InfiniStream 2900
Thiết bị series nGeniusInfiniStream 2900 là một thiết bị nhỏ gọn có dung lượng lưu trữ cố định là 12TB. Thiết bị này hỗ trợ các giao diện 1 Gigabit và 10 Gigabit và được thiết kế để được triển khai trong các văn phòng xa, văn phòng chi nhánh, hoặc ở mạng biên. Tổng quan triển khai tại Enterprise
Triển khai tại Enterprise sẽ liên quan đến NetScout và bắt gói tin.
Giải pháp bắt gói tin
Thiết bị nGeniusInfiniStream sẽ được triển khai tại Enterprise như một thiết bị bắt và ghi gói tin dựa trên mạng độc lập, cho phép bắt gói tin liên tục. Sẽ có tổng cộng 2 đầu dò được phân phối trên 2 Trung tâm dữ liệu. Chúng sẽ bao gồm các liên kết tại vùng máy chủ. Giai đoạn đầu sẽ chỉ bao gồm mạng DC lõi. Sau đó, một chiến lược Quản lý Dịch vụ Phân phối hợp nhất có thể đạt được, đóng vai trò như là nguồn dữ liệu cho cả hai nền tảng nGeniusONE và giải pháp đảm bảo nGenius Dịch vụ.
Kiến trúc của giải pháp này sử dụng khả năng xử lý cục bộ mạnh mẽ của thiết bị nGenius InfiniStream để thực hiện chức năng phân tích gói tin, gửi hiệu quả siêu dữ liệu được sử dụng bởi nền tảng quản lý hiệu suất thống nhất nGeniusONE bằng cách tận dụng công nghệ Phiên thông minh thích ứng™ được cấp bằng sáng chế.

     
Triển khai infinistream series nGenius 2900 tại Enterprise
Đo lường độ trễ hop-by-hop thông qua phân tích đa phân đoạn để đánh giá hiệu suất mạng và
ứng dụng.

Với thiết bị đo liên kết tại vùng đặt máy chủ.
Nhiều giao diện có thể được lựa chọn cùng một lúc. Khi tình huống nhất định mà định danh duy nhất (có thể là địa chỉ ip, định danh phiên vv) có tương quan trong một luồng thông tin duy nhất đi qua nhiều hơn một phân đoạn, một sơ đồ bậc thang qua nhiều phân đoạn như hình minh họa dưới đây sẽ được hình thành.

 
 
 

nGeniusOne cho thấy sơ đồ bậc thang về độ trễ hop-by-hop trong môi trường đa phân đoạn

Lọc & thống kê nội dung

Khi áp dụng các bộ lọc cho một nguồn dữ liệu lớn, bạn có thể cải thiện hiệu suất bằng cách thiết lập các bộ lọc ngữ cảnh. Một bộ lọc ngữ cảnh trước hết được áp dụng cho một màn hình ứng dụng và sau đó các bộ lọc khác chỉ được áp dụng cho các bản ghi kết quả. Trình tự này tránh việc áp dụng từng bộ lọc cho mỗi bản ghi trong màn hình ứng dụng.
Với phương pháp này, bạn sẽ có thể thấy rằng thời gian tìm kiếm giảm thông qua cơ sở dữ liệu nGenius.

Sử dụng bộ lọc ngữ cảnh để tăng tốc độ tìm kiếm

Luồng công việc chủ động NetScout cho phép thống kê sự kiện từ bảng điều khiển, trình duyệt cảnh báo, phân tích phiên và phân tích sâu hơn lên đến cấp gói tin. Với cách tiếp cận từ trên xuống như thế này, bạn sẽ có thể nhìn thấy tìm thấy bản ghi bằng một cú nhấp chuột với sự can thiệp rất nhỏ.
 

Thống kê cảnh báo sử dụng cách tiếp cận từ trên xuống

 
Thời gian phản hồi đoán trước sử dụng gói mạng bị bắt
Thay đổi thời gian phản hồi xảy ra khi có một tải mạng hoặc khi máy chủ ứng dụng quá tải. Khi vẽ sơ đồ thời gian, chúng ta thấy những hành vi xu hướng của mạng. Sử dụng kết quả, chúng ta có thể dự đoán thời điểm thời gian phản hồi của hệ thống sẽ bị trì hoãn nhiều. Dấu hiệu nói có thể được sử dụng để đa dạng hóa nguồn tải và lưu lượng. Ý tưởng là để có một chỉ đạo từ tất cả các công việc nền không cần thiết mà có thể ngốn lưu lượng mạng hoặc ứng dụng


Sử dụng thay đổi độ trễ theo thời gian với Sử dụng ứng dụng để dự đoán đỉnh nhọn tiếp theo

Kế hoạch cho Multi-Site, Multi-Hop:

Với multi-sites and multi-hop trong một trang site, việc quản lý mạng là một nhiệm vụ khó khăn. Với sự ra đời của phân nhóm khoang và hoặc tách riêng mạng con, chúng ta có thể loại bỏ những điểm yếu này. Tập tin định nghĩa của site bao gồm tên của site, dải mạng con địa chỉ IP và tốc độ giao diện của chúng được nhập vào Bộ quản lý hiệu suất nGenius. Sự chia tách theo trang wev sẽ xuất hiện và chúng ta có thể dễ dàng thực hiện các hoạt động kế hoạch dung lượng mạng dựa trên những điều này.
 
Chia tách đa trang
 
Hiệu suất trang có thể tiếp tục được thống kế để xác định điểm yếu của chúng. Băng thông tiếp tục có thể được nâng
cấp để can thiệp sự suy giảm trong tương lai.

Các trang thực hiện kém nhất
 Sản phẩm cùng loại
Sản phẩm nGeniusONE