043. 7834986       info@nds.com.vn  
DANH MỤC SẢN PHẢM
 Giá vàng 9999
 Ngoại tệ
 Thời tiết
Liên kết website
 Sản phẩm  ⇒ Cyber Security  ⇒ GROUP-IB

TDS -Hệ Thống Phát Hiện Mối Đe Dọa Nâng Cao

 
 

TDS -Hệ Thống Phát Hiện Mối Đe Dọa Nâng Cao

Group-IB TDS (Hệ thống phát hiện mối đe dọa) là một công cụ phát hiện và ngăn chặn xâm nhập nhằm bảo vệ mạng của bạn. Đây là sản phẩm độc đáo của Group-IB, được sinh ra từ chuyên môn phản ứng sự cố của chúng tôi, kỹ năng phát hiện phần mềm độc hại và nền tảng tình báo các mối đe dọa.

Nhóm SOC của GROUP-IB luôn sẵn sàng hộ trợ 24/7 để ngăn chặn và khắc phục bất kỳ mối đe dọa mạng và xâm phạm nào. Phát hiện mối đe dọa nâng cao, làm giảm tác động của chúng lên tổ chức của bạn và đảm bảo mạng của bạn được bảo vệ khỏi các mối đe dọa và phương thức xâm hại tiên tiến nhất.

 

 Sản phẩm cùng loại
Hệ Thống Cảnh Báo Sớm - Threat Intelligence