043. 7834986       info@nds.com.vn  
DANH MỤC SẢN PHẢM
 Giá vàng 9999
 Ngoại tệ
 Thời tiết
Liên kết website
 Sản phẩm

Nền Tảng nGeniusInfiniStream

 
 

Thiết bị nGenius InfiniStream là thiết bị kiểm tra chi tiết gói tin dung lượng cao được thiết kế đặc biệt để tiến hành phân tích mạng thời gian thực, bắt và lưu trữ các gói tin mạng bản địa để hỗ trợ khả năng phân tích điều tra quay ngược thời gian mở rộng. Để theo dõi một loạt các yêu cầu phân tích và giám sát doanh nghiệp, thiết bị nGenius InfiniStream cung cấp một loạt các tốc độ giao diện cổng Ethernet, mật độ, và khả năng lưu trữ. Thiết bị nGenius InfiniStream cung cấp tính năng và chức năng thống nhất trên toàn bộ nền tảng, cho phép tầm nhìn khái quát thông qua việc lựa chọn các giao diện phù hợp để bao phủ khắp môi trường cung cấp dịch vụ - từ trung tâm dữ liệu, thông hệ thống Core, đến các văn phòng chi nhánh.

Tận dụng công nghệ Phiên thông minh thích ứng (ASI) độc đáo của NetScout, thiết bị nGenius InfiniStream tự động nhận dạng các dịch vụ, các giao thức ứng dụng, và các giao dịch phiên có liên quan khi đi qua dây. Thiết bị lưu trữ các gói tin bản địa với mất gói bằng không và đồng thời phân tích tất cả các lưu lượng trong thời gian thực, tạo ra một loạt các siêu dữ liệu phức tạp được sử dụng trong nền tảng nGeniusONE. Các hoạt động phân tích gói sâu phía trong được thực hiện cục bộ, trong thiết bị, để đẩy nhanh các hoạt động phân tích và giảm tác động đến mạng từ lưu lượng có liên quan đến quản lý.

Khi được triển khai như là một phần của nền tảng nGeniusONE, nhiều thiết bị được tận dụng để cung cấp khả năng mở rộng và độ bao phủ cần đề hỗ trợ các yêu cầu giám sát được phân bố, rất lớn. Trong việc triển khai độc lập, người sử dụng CNTT có thể truy cập các gói tin được lưu trữ cho các hoạt động phân tích sâu về mạng, giao thức, hoặc ứng dụng.

Thiết bị nGenius InfiniStream có thể được sử dụng để:

· Cung cấp số liệu hiệu suất lưu lượng gói tin nâng cao để đánh giá hiệu quả của các ứng dụng và dịch vụ kết nối mạng

· Khắc phục tính chất của những giảm sút và chậm trễ trong việc cung cấp dịch vụ giữa các nguồn máy chủ mạng và ứng dụng

· Đánh giá căn nguyên của các sự cố chất lượng Truyền giọng nói trên giao thức IP (VoIP) kết hợp với phântích Sniffer phức tạp của NetScout

· Phân tích thông tin và phát lại

· Đóng góp thống kê liên tục cho Bộ quản lý hiệu suất nGenius hướng và báo cáo lịch sử trên toàn doanh nghiệp hoàn chỉnh hơn

· Xác nhận các ứng dụng và dịch vụ đang được cung cấp trong các yêu cầu ưu tiên và chính sách chính xác,chẳng hạn như các lớp Chất lượng dịch vụ (QoS) Thiết bị nGenius InfiniStream ghi lại và phân tích các gói tin đi qua mạng để tránh mất thời gian chờ đợi các sự cố xảy ra lại. Điều này trực tiếp cải thiện khả năng của một tổ chức trong việc đảm bảo tính khả dụng và hiệu suất chất lượng cao của các dịch vụ kinh doanh dựa trên IP phức tạp hiện nay.

 

 Ngoài ra, việc triển khai các thiết bị nGenius InfiniStream:

· Cải thiện trải nghiệm người dùng cuối bằng cách làm cho các gói tin đã ghi có sẵn ngay lập tức để đẩy nhanh việc giải quyết các sự cố hiệu suất dịch vụ

· Nâng cao khả năng tối ưu hóa cơ sở hạ tầng và quy hoạch với phân tích phức tạp các dịch vụ ứng dụng trong sản xuất và trước khi triển khai để tránh hoặc làm trì hoãn nâng cấp thiết bị và tăng băng thông

· Giảm thời gian xử lý sự cố CNTT và bảo vệ cung cấp dịch vụ với việc triển khai chiến thuật hệ thống giámsát và phân tích dựa trên bắt gói sâu thông minh, độc lập cho các phân đoạn mạng cần thiết Đơn giản hoá việc quản lý cung cấp dịch vụ với một loạt các lựa chọn thay thế cấu hình linh hoạt để đáp ứng các nhu cầu khác nhau về tầm nhìn cuối đến cuối trong trung tâm dữ liệu, trụ sở chính và văn phòng chi nhánh cho việc giám sát thống kê và phân tích dựa trên bắt gói tin sâu thông minh

Tổng quan dòng sản phẩm nGeniusInfiniStream cấp cao

  Các doanh nghiệp có thể chọn từ một loạt các thiết bị để hỗ trợ tầm nhìn rộng khắp bằng cách mở rộng vùng phủ sóng cho toàn bộ mạng từ trong lõi ra ngoài rìa. Ngoài phạm vi mở rộng, nhiều thiết bị có thể được triển khai để cung cấp khả năng mở rộng không hạn chế để giải quyết các nhu cầu giám sát các môi trường rất lớn. Trong một triển khai doanh nghiệp, tất cả các thiết bị được quản lý tập trung để giảm tính phức tạp quản lý trong các mạng lớn.

 

Các thiết bị series nGenius InfiniStream 2900

  Thiết bị series nGeniusInfiniStream 2900 là một thiết bị nhỏ gọn có dung lượng lưu trữ cố định là 12TB. Thiết bị này hỗ trợ các giao diện 1 Gigabit và 10 Gigabit và được thiết kế để được triển khai trong các văn phòng xa,văn phòng chi nhánh, hoặc ở mạng biên.

 

 


 Sản phẩm cùng loại