043. 7834986       info@nds.com.vn  
DANH MỤC SẢN PHẢM
 Giá vàng 9999
 Ngoại tệ
 Thời tiết
Liên kết website
 Tin tức mới

Tải xuống sơ đồ mạng của AirMapper từ Link-Live

AirMapper hỗ trợ tạo và hiệu chỉnh sơ đồ mạng trong Link-Live. Sau khi được tạo, (các) sơ đồ mạng có thể được gửi tới bất kỳ đơn vị AirCheck G2 hoặc EtherScope nXG nào trong tổ chức của người dùng. Để thực hiện việc này, hãy đăng nhập vào Link-Live và chọn biểu tượng AirMapper ở bên phải màn hình. Sau đó, điều hướng đến menu Dự án khảo sát bằng cách chọn nút hành động màu tím ở phía dưới bên phải và sau đó là biểu tượng sơ đồ tầng.

 

Menu Dự án Khảo sát chứa tất cả các dự án hiện có trong tổ chức Link-Live của bạn ở bên trái và dự án đã chọn ở bên phải.Nhấn nút hành động màu xanh lục ở phía dưới bên phải để tạo một dự án mới. Hộp thoại Tạo sơ đồ tầng mới cho phép bạn thêm hình ảnh, đặt tên cho bản khảo sát, đặt truyền tín hiệu, hiệu chỉnh và tùy chọn gắn nhãn vào sơ đồ tầng.

Sơ đồ mặt bằng mới có thể được hiệu chỉnh theo hai cách khác nhau:

  1. Nếu kích thước ngang hoặc dọc của toàn bộ hình ảnh được biết, việc nhập kích thước đó làm Chiều cao hoặc Chiều rộng sẽ tự động tính toán kích thước khác dựa trên tỷ lệ khung hình của hình ảnh.
  2. Hiệu chuẩn tương tác có sẵn bằng cách nhấn nút Hiệu chỉnh. Hai điểm được chọn trên sơ đồ mặt bằng sẽ đặt khoảng cách tham chiếu mà một giá trị sẽ được chỉ định. Nhập khoảng cách và nhấn Set Calibration.

Các giá trị Chiều cao và Chiều rộng sẽ được cập nhật để hiển thị kích thước hình ảnh. Nhấn Xuất bản để lưu sơ đồ tầng mới tạo.


Sau khi sơ đồ tầng được tạo, nó có thể được đẩy lên AirCheck G2 hoặc EtherScope nXG. Chọn sơ đồ tầng từ danh sách, sau đó chọn (các) đơn vị bạn muốn gửi sơ đồ đó. Sơ đồ mặt bằng sẽ tự động được gửi đến (các) đơn vị vào lần tiếp theo họ được kết nối với internet và có thể kết nối với Link-Live.Để tìm xem sơ đồ tầng mới có sẵn để tải xuống hay không:

  1. Kết nối AirCheck G2 hoặc EtherScope nXG với mạng có quyền truy cập internet bằng kết nối không dây  (chỉ khả dụng trên EtherScope nXG) hoặc cổng Ethernet. Bạn cũng có thể chạy kiểm tra kết nối Wi-Fi.
  2. Nếu có sơ đồ tầng mới, một thông báo sẽ hiển thị cho bạn biết rằng các cài đặt khảo sát địa điểm AirMapper mới có sẵn để tải xuống.
  3. Sau khi quá trình tải xuống hoàn tất, sơ đồ tầng mới và thông tin hiệu chuẩn sẽ có sẵn trong cài đặt AirMapper.

 

 

Các tin khác

 TIN TUYỂN DỤNG 
 Group-IB thay đổi tên của một số sản phẩm của mình 
 Thông Cáo Báo Chí - NetAlly Công Bố Bản Đồ Mạng Có Dây và Wi-Fi Đồng Thời Lần Đầu Tiên 
 Group-IB TDS Hệ Thống Phát Hiện Mối Đe Dọa 
 THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2020