024.3783.4986       info@nds.com.vn  
DANH MỤC SẢN PHẢM
 Giá vàng 9999
 Ngoại tệ
 Thời tiết
Liên kết website
 Sản phẩm  ⇒ Cáp sợi quang  ⇒ Thanh đấu nối
Dây nối Fiber Optic Cable Assembly (LC)
 
Belden Keyconnect Shielded Patch Panel 24 port AX106504
 

 1