024.3783.4986       info@nds.com.vn  
DANH MỤC SẢN PHẢM
 Giá vàng 9999
 Ngoại tệ
 Thời tiết
Liên kết website
 Sản phẩm  ⇒ Hệ thống tổ chức RACK  ⇒ Phụ kiện

Cable Management

 
 
 
Tổng quan sản phẩm

Được thiết kế chuyên quản lý cáp đi vào tủ. Giúp tăng tính chuyên nghiệp và thẩm mĩ cho hệ thống. Được chia làm 2 phần: quản lý cáp dọc và quản lý cáp ngang.

Thông số kỹ thuật
 
Loại sản phẩm / Phụ kiện
Loại sản phẩm
P/N Tên sản phẩm
VRHM-SB VIETRACK Cable Support Bar 2"
VRHM-1F VIETRACK Horizontal Cable Management 1U, Finger Duct
VRHM-1R VIETRACK Horizontal Cable Management 1U, Ringed
VRHM-2F VIETRACK Horizontal Cable Management 2U, Finger Duct
VRHM-2P VIETRACK Pass Through Duct 2U
VRVM27-2 VIETRACK Vertical Cable Management 27U, Double Side
VRVM27-1 VIETRACK Vertical Cable Management 27U, Single Side
VRVM36-2 VIETRACK Vertical Cable Management 36U, Double Side
VRVM36-1 VIETRACK Vertical Cable Management 36U, Single Side
VRVM42-2 VIETRACK Vertical Cable Management 42U, Double Side
VRVM42-1 VIETRACK Vertical Cable Management 42U, Single Side
VRVM46-2 VIETRACK Vertical Cable Management 46U, Double Side
VRVM46-1 VIETRACK Vertical Cable Management 46U, Single Side
VRVM48-2 VIETRACK Vertical Cable Management 48U, Double Side
VRVM48-1 VIETRACK Vertical Cable Management 48U, Single Side

 Sản phẩm cùng loại
Shelving System
 
 
Power Distribution Unit
 
 
Blanking Panel