024.3783.4986       info@nds.com.vn  
DANH MỤC SẢN PHẢM
 Giá vàng 9999
 Ngoại tệ
 Thời tiết
Liên kết website
 Sản phẩm  ⇒ Hệ thống tổ chức RACK  ⇒ RACK loại mật độ cao

XD RACK 19” – XD Cable Door

 
 
 
 
Tổng quan sản phẩm
Cửa dành cho tủ XD rack
Có khóa dành cho cửa giữa trước tủ.
Có các tấm cửa hông dành cho tủ XD rack
Thông số kỹ thuật

Màu đen
Chiều cao 42U (2054 mm)

Loại sản phẩm / Phụ kiện
Loại sản phẩm
P/N Tên sản phẩm
1-272379-1 AMP XD Central door back Left
1-272379-2 AMP XD Central door back Right
1-272375-1 AMP XD Central door front
1-272376-1 AMP XD Side Cover 800X600

 Sản phẩm cùng loại
XD RACK 19” – XD Open Rack
 
 
XD RACK 19” – XD Open Frame Rack
 
 
XD RACK 19” – XD Cable Duct and Cable Manager
 
 
XD RACK 19” – XD Cabinet Rack
 
 
XD RACK 19” – Velcro
 
 
AMP XD Cabinet Rack, 45U, 800X600