024.3783.4986       info@nds.com.vn  
DANH MỤC SẢN PHẢM
 Giá vàng 9999
 Ngoại tệ
 Thời tiết
Liên kết website
 Sản phẩm  ⇒ Hệ thống tổ chức RACK  ⇒ RACK loại mật độ cao

XD RACK 19” – Velcro

 
 
 
 
Tổng quan sản phẩm
Là loại dây dán dùng để bó và quản lý cáp.
Thông số kỹ thuật

Kích thước:       1&;&;X8&;&;; 1&;&;X12&;&;
Số lượng: 10 miếng / 1 cuộn.
Màu: đen

Loại sản phẩm / Phụ kiện
Loại sản phẩm
P/N Tên sản phẩm
1375254-2 AMP 1”X12” Velcro cable ties, black (10 piece per roll)
1375253-2 AMP 1”X8” Velcro cable ties, black (10 piece per roll)

 Sản phẩm cùng loại
XD RACK 19” – XD Open Rack
 
 
XD RACK 19” – XD Open Frame Rack
 
 
XD RACK 19” – XD Cable Duct and Cable Manager
 
 
XD RACK 19” – XD Cable Door
 
 
XD RACK 19” – XD Cabinet Rack
 
 
AMP XD Cabinet Rack, 45U, 800X600