024.3783.4986       info@nds.com.vn  
DANH MỤC SẢN PHẢM
 Giá vàng 9999
 Ngoại tệ
 Thời tiết
Liên kết website
 Sản phẩm  ⇒ Đo - chứng nhận kết nối cáp  ⇒ Thiết bị đo - chứng nhận kết nối cáp đồng

IntelliTone™ Pro Toner and Probe

 
 

Tổng quan sản phẩm:

  • Loại bỏ nhiễu và tín hiệu giả trong mớ cáp lộn xộn ở những đầu cuối.
  • Xác định vị trí cáp trong những mạng hoạt động.
  • Tách biệt sợi cáp trong một bó cáp.
  • Xác định vị trí cáp, xác nhận tính liên tục và dò tìm các lỗi (hở mạch, ngắn mạch và đảo cặp) trong một bước.
  • Xác định dịch vụ viễn thông và dịch vụ Ethernet.

Thông số kỹ thuật: đang cập nhật

Bảo hành: đang cập nhật . . .


 Sản phẩm cùng loại
Máy phát sóng âm và đầu dò cáp IntelliTone™ Pro
 
 
Máy đo kiểm tra cáp đồng MicroScanner²
 
 
Máy đo chứng nhận cáp DTX CableAnalyzer™
 
 
DSX-5000 CableAnalyzer™
 
 
CableIQ™ Qualification Tester