024.3783.4986       info@nds.com.vn  
DANH MỤC SẢN PHẢM
 Giá vàng 9999
 Ngoại tệ
 Thời tiết
Liên kết website
 Tin nội bộ

Mẫu CV tuyển dụng - CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TIN HỌC VIỄN THÔNG NDS

Ứng viên download mẫu CV của Công ty theo link sau:
nds.vn/images/upload/tailieudownload/CV%20mau%20NDS.doc

Các tin khác

 [NDS Tuyển dụng] 01 Vị trí Trợ lý kinh doanh