024.3783.4986       info@nds.com.vn  
DANH MỤC SẢN PHẢM
 Giá vàng 9999
 Ngoại tệ
 Thời tiết
Liên kết website
 Tài liệu Download

Alantek Network

Mô tả qua về Alantek Network

Alantek Copper CAT5E
Cat5E Plug 302-203005-0050
Cat5E Jack 302-202018-WHAB(2.0)
Cat 5e Utp 4 pair 301-10008E-XXGY
Cat 5e jack 302-202018-WHAB
Cat 5e ftp 4 pair 301-10F08E-XXGY
C5EPanel302-201001-XX00
Alantek_Cat5e UTP& FTP twisted pair , 4 Pair

Alantek Copper CAT6
Cat6 UTP Patch Cord LSZH
Cat6 UTP & FTP
Cat6 Plug 302-203006-0050
Cat 6Patch Panel
cat 6 jack
c6 plug
C6 Patch Cord
Alantek_Patch Panel Cat 6
Alantek_Cat6 UTP Spec 350M(Sep08A1.3)
Alantek_Cat6 Sh Jack 302-2026SH-WHAB(2.0)
Alantek_Cat6 Jack 302-202618-WHAB(2.0)
Alantek Cat6 RJ45 Shield Plug 8P8C, 50u
Alantek Cat6 RJ45 Plug 8P8C, 50u
301-60F8LG-XXGY cat 6 ftp cable


Alantek Copper CAT6A
CAT 6A uftp CABLE
Cat 6A PATCH Cords
Cat 6A jack
CAT 6A futp CABLE
Alantek Fiber

Các tin khác

 Tải về Profile NDS - 2018 
 Alantek Coaxial