024.3783.4986       info@nds.com.vn  
DANH MỤC SẢN PHẢM
 Giá vàng 9999
 Ngoại tệ
 Thời tiết
Liên kết website
 Dịch vụ

Đào tạo - Huấn luyện kỹ thuật

Nhằm tạo cho khách hàng và đối tác của mình có được sự cập nhật kịp thời và khả năng tồn tại đối với sự phát triển nhanh chóng của nền công nghệ thông tin nói chung, và ngành công nghệ mạng - viễn thông nói riêng, công ty NDS đã thường xuyên phối hợp với các nhà cung cấp, tổ chức các khóa huấn luyện kỹ thuật về kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết đối với các sản phẩm do mình cung cấp.

Đặc biệt, chế độ hỗ trợ chi phí huấn luyện theo doanh số trong các khóa AMP ACT™ của Tyco Electronics sẽ được áp dụng đối với các nhà lắp đặt và các đại lý phân phối đạt doanh số sản phẩm mang thương hiệu AMP NETCONNECT cao trong năm.

 

Các khóa học:

From Fluke Networks:

•           CCTT (Certified Cabling Test Technician)

•           Network Troubleshooting

From Tyco Electronics/AMP NETCONNECT:

•           AMPACT 1: Installing Premises Cabling Systems

•           AMPACT 2: Certifying & Troubleshooting Premises Cabling Systems

•           AMPACT 3: Designing Premises Cabling Systems

•           AMPACT 4: AMPTRAC Physical Layer Management

•           AMPACT 5: Standard and Solution for the Consultant

•           AMPACT 6: Solution and Option for the Sales Executive

Các tin khác

 Tài liệu tiếng việt thiết bị máy đo OptiFible Pro OTDR 
 Tài liệu tiếng việt thiết bị phân tích mạng dạng bảng NETSCUOT OptiView XG 
 Khảo sát - Thiết kế - Lắp đặt hệ thống 
 Đo chứng nhận hệ thống cáp mạng 
 tư vấn hỗ trợ kỹ thuật